Selecteer een pagina

Woon- en leefomgeving

Een prettige woon- en leefomgeving maken we samen. Woningbouwcorporaties, bewoners, wijkorganisaties en de gemeente zetten zich samen in voor de leefbaarheid en sociale veiligheid in de wijk. 

Bijeenkomsten van de bewonersorganisatie

Kunnen uw (klein)kinderen hier veilig buiten spelen? Heeft u last van vuilnis op straat? Wilt u iets voor de buurt organiseren? U kunt meepraten tijdens het leefbaarheidsoverleg van Buurtstation..

Bijeenkomsten van de bewonersorganisatie

Kunnen uw kinderen in Scheveningen veilig buiten spelen? Heeft u last van vuilnis op straat? Wilt u iets voor de buurt organiseren? U kunt meepraten tijdens de bewonersbijeenkomsten van WOS.

Bijeenkomsten van de bewonersorganisatie

Kunnen uw (klein)kinderen in Waldeck veilig buiten spelen? Heeft u last van vuilnis op straat? Wilt u iets voor de buurt organiseren? U kunt meepraten tijdens de bewonersbijeenkomsten.

Bijeenkomsten van de bewonersorganisatie

Kunnen uw (klein)kinderen in Duttendel veilig buiten spelen? Heeft u last van vuilnis op straat? Wilt u iets voor de buurt organiseren? U kunt meepraten tijdens de bewonersbijeenkomsten en in de commissies.

Bijeenkomsten van de bewonersorganisatie

Heeft u last van vuilnis op straat? Wilt u iets voor de buurt organiseren? U kunt meepraten tijdens de bewonersbijeenkomsten van Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark.

Bijeenkomsten van de bewonersorganisatie

Kunnen uw (klein)kinderen in Spoorwijk veilig buiten spelen? Heeft u last van vuilnis op straat? Wilt u iets voor de buurt organiseren? U kunt meepraten tijdens de wijkwandeling.

Bijeenkomsten van de bewonersorganisatie

Kunnen uw kinderen in Laak veilig buiten spelen? Heeft u last van vuilnis op straat? Wilt u iets voor de buurt organiseren? U kunt meepraten tijdens de bewonersbijeenkomsten.

Bijeenkomsten van de bewonersorganisatie

Kunnen uw (klein)kinderen in Havenkwartier veilig buiten spelen? Heeft u last van vuilnis op straat? Wilt u iets voor de buurt organiseren? U kunt meepraten tijdens de bewonersbijeenkomsten.

Bijeenkomsten van de bewonersorganisatie

Kunnen uw (klein)kinderen in Duinoord veilig buiten spelen? Heeft u last van vuilnis op straat? Wilt u iets voor de buurt organiseren? U kunt meepraten tijdens de bewonersbijeenkomsten.

Bijeenkomsten van de bewonersorganisatie

Kunnen uw kinderen in Loosduinen veilig buiten spelen? Heeft u last van vuilnis op straat? Wilt u iets voor de buurt organiseren? U kunt meepraten tijdens het bewonersoverleg.

Bijeenkomsten van de bewonersorganisatie

Kunnen uw (klein)kinderen in Wateringse Veld veilig buiten spelen? Heeft u last van vuilnis op straat? Wilt u iets voor de buurt organiseren? U kunt meepraten tijdens de bewonersbijeenkomsten.

Hulp en advies van de wijkrechter

De wijkrechter bespreekt samen met u en degene met wie u een conflict heeft of u met zijn hulp en advies het conflict kan oplossen. Lukt dat niet dan neemt hij een beslissing.

In gesprek met het wijkoverleg

Kunnen uw (klein)kinderen veilig buiten spelen? Heeft u last van vuilnis op straat? Wilt u iets voor de buurt organiseren? U kunt meepraten tijdens de ontmoeting met bestuursleden van wijkoverleg Statenkwartier

Lid worden van een bewonersnetwerk

Neem deel aan het bewonersnetwerk omgeving Spuistraat/Vlamingstraat. U blijft op de hoogte van de buurt als u lid wordt van de Facebookgroep of Whatsapp groep.

Online woonoverlast melden

Heeft u overlast van uw buren of andere mensen in uw buurt? Komt u er samen niet uit? Geef het door aan het Meld- en Steunpunt Woonoverlast van de gemeente.

Spreekuur van de bewonersorganisatie

Kunnen uw (klein)kinderen hier veilig buiten spelen? Heeft u last van vuilnis op straat? Wilt u iets voor de buurt organiseren? Kom langs bij de Paraplu.

    Aantal per pagina: