Selecteer een pagina

Fonds 1818

Fonds 1818 geeft financiële steun voor maatschappelijke projecten zonder winstoogmerk. Het fonds verstrekt donaties aan stichtingen en verenigingen. Ook groepjes van minimaal drie particuliere initiatiefnemers komen in aanmerking voor een bijdrage. Wij noemen dit...

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds is er voor mensen die om welke reden dan ook (tijdelijk) niet mee kunnen doen in de samenleving. Het Oranje Fonds ondersteunt sociale initiatieven om mensen te versterken.

Stichting Zorg en Bijstand

Stichting Zorg en Bijstand biedt concrete hulp aan Hagenaars met een laag inkomen, die in een crisissituatie zijn geraakt. Er zijn twee aanvraagmogelijkheden: de reguliere aanvraag (voor o.a. huisraad, een computer of fietsen)  de noodfondsaanvraag, voor bedragen...

Madurodam Kinderfonds

Stichting Madurodam Kinderfonds (MKF) ondersteunt organisaties en goede doelen die projecten uitvoeren gericht op de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. MKF doet dat door financiële ondersteuning te bieden en/of door onze kennis en ervaring met organisaties...

Katholieke Stichting Jongeren Belangen

De Katholieke Stichting Jongeren Belangen (KSJB) stelt geld beschikbaar aan initiatieven voor jeugd en jongeren die door omstandigheden van persoonlijke aard in hun ontwikkeling ernstig worden bedreigd. Voor een bijdrage kan online of schriftelijk een aanvraag worden...