Selecteer een pagina

Begeleid werken in een apparaten-recyclebedrijf

Bij Copiatek werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. U kunt hier een een werk-ontwikkeltraject volgen vanuit Den Haag Werkt van de gemeente Den Haag. Door te werken bij Copiatek doet u werkervaring op en maakt u meer kans op een reguliere baan. Bij Copiatek...

Begeleid werken in een kringloopwinkel

Bij RataPlan werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij zijn gedetacheerd vanuit Den Haag Werkt van de gemeente Den Haag. Door te werken in de kringloopwinkel doen zij werkervaring op en maken zo meer kans op een reguliere baan. Daarnaaast ondersteunen...

Kringloopwinkel Rataplan Den Haag

RataPlan Den Haag is een kringloopwinkel waar u kleding, boeken, kleingoed en meubels kunt kopen.  De kringloopbeleving houdt hier echter nog niet op. Er is ook een fietsenafdeling waar tweedehands fietsen worden gerepareerd en verkocht. en bij de RataPlant...

Stichting Op-Nieuw

Op-Nieuw verleent diensten op het gebied van sociale activering, praktijkschoolgerichte opleidingen en begeleiding met als hoofddoel een opleiding tot fietsenmaker. Hier worden dus naast de verkoop en reparatie van tweedehandse fietsen ook mensen opgeleid tot...

Visie-R

Stichting Visie-R ontwikkelt en begeleidt werkervaringsprojecten en organiseert activerende dagbesteding en arbeidsmogelijkheden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Visie-R begeleidt mensen met complexe problematiek en een grote afstand tot de...