Selecteer een pagina

Mentorschap Haag en Rijn Regio Den Haag

Een mentor kan optreden als (wettelijk) vertegenwoordiger voor mensen die door een verstandelijke beperking, dementie, of een psychiatrische stoornis, niet meer in staat zijn tot (geheel) zelfstandig beslissingen over de eigen zorg. Het betreft vaak mensen die...

Bender Mentorschap

Bender Mentorschap is een bureau voor professioneel mentorschap. Als mentor ben ik, David Bender, door een rechter benoemd tot wettelijk vertegenwoordiger en behartig ik de persoonlijke belangen van kwetsbare mensen. Zo neem ik (indien mogelijk samen met mijn...

Stichting 3D

Stichting 3D is actief als professioneel bewindvoerder en mentor. Stichting 3D werkt zonder winstoogmerk en heeft zich gespecialiseerd in beschermingsbewind, mentorschap en budgetbeheer. Wij ondersteunen mensen die een gezonde financiële toekomst willen....

Stichting CAV Den Haag

CAV helpt mensen die dat niet (meer) zelf kunnen, bij het regelen van hun financiële zaken. We doen samen met u of uw hulpverleners uw geldzaken en kunnen u ook helpen als u problematische schulden heeft. CAV biedt: ondersteuning thuis budgetbeheer ...