Selecteer een pagina

Stichting CAV Den Haag

Stichting CAV verleent financiële zorg zonder winstoogmerk. Als sinds 1968 helpen zij mensen die door ziekte, ouderdom of andere omstandigheden hun financiële zaken of zorg niet meer zelf kunnen of willen regelen. Bij Stichting CAV ondersteunen meer dan 120...

Mentorschap Haag en Rijn Regio Den Haag

Een mentor kan optreden als (wettelijk) vertegenwoordiger voor mensen die door een verstandelijke beperking, dementie, of een psychiatrische stoornis, niet meer in staat zijn tot (geheel) zelfstandig beslissingen over de eigen zorg. Het betreft vaak mensen die...

Stichting 3D

Stichting 3D is actief als professioneel bewindvoerder en mentor. Stichting 3D werkt zonder winstoogmerk en heeft zich gespecialiseerd in beschermingsbewind, mentorschap en budgetbeheer. Wij ondersteunen mensen die een gezonde financiële toekomst willen....

Bender Mentorschap

Bender Mentorschap is een bureau voor professioneel mentorschap. Als mentor ben ik, David Bender, door een rechter benoemd tot wettelijk vertegenwoordiger en behartig ik de persoonlijke belangen van kwetsbare mensen. Zo neem ik (indien mogelijk samen met mijn...