Selecteer een pagina

Mentorschap Haag en Rijn Regio Den Haag

Hoofdlocatie

organisatie logo
Guntersteinweg 377, 2531 KA, 's-Gravenhage
06 15070234
https://www.mentorschaphaagenrijn.nlOver deze organisatie

Wat doet de organisatie?

Een mentor kan optreden als (wettelijk) vertegenwoordiger voor mensen die door een verstandelijke beperking, dementie, of een psychiatrische stoornis, niet meer in staat zijn tot (geheel) zelfstandig beslissingen over de eigen zorg. Het betreft vaak mensen die geen familie meer hebben waar ze voor ondersteuning op terug kunnen vallen. Deze mensen wonen in een woonvoorziening of (nog) thuis.

Mentorschap Haag en Rijn wordt door de kantonrechter tot mentor benoemd om de belangen te behartigen op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van mensen die (deels) wilsonbekwaam zijn (de zgn. immateriële belangenbehartiging). Vervolgens geeft Mentorschap Haag en Rijn het mandaat aan de vrijwillige mentor waarmee deze de bevoegdheden en verantwoordelijkheden krijgt die bij het mentorschap horen. De vrijwillig mentor kan terugvallen op professionele ondersteuning. Er worden regelmatig themabijeenkomsten voor mentoren gehouden.

Routebeschrijving bekijken