Dementie

Alzheimercafé

In een Alzheimercafé ontmoeten mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden elkaar.

Casemanagement dementie

De casemanager dementie is er voor mensen bij wie de diagnose dementie is gesteld. De casemanager informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert, regelt en helpt keuzes te maken.

Dagverzorging

Woont u nog zelfstandig maar heeft u meer ondersteuning nodig dan uw mantelzorger of thuiszorg kunnen bieden? Dagverzorging biedt u verzorging en activiteiten om uw dag zinvol re besteden.

Gecontracteerde aanbieders Wmo

Kunt u niet meer alles zelf doen? Bijvoorbeeld door ziekte, een beperking of ouderdom? U kunt hulp krijgen bij het dagelijks leven.

Haags Ontmoeten

Haags Ontmoeten is een plek in de wijk waar alle ouderen en hun mantelzorgers vrij binnen kunnen lopen. Vrijwel alle locaties zijn open.

Hitte de baas

In de zomermaanden is regelmatig het Nationaal Hitteplan van kracht. Wilt u weten wat u kunt doen om deze warme dagen goed te doorstaan? Lees dan de tips bij hitte. 

Hulp bij persoonlijke verzorging

Woont u thuis en heeft u hulp nodig bij uw persoonlijke verzorging? Bijvoorbeeld bij het douchen, wassen of aan- en uitkleden? Dan kunt u hulp krijgen via uw zorgverzekeraar.

Logeeropvang voor ouderen

Logeeropvang maakt het voor mantelzorgers mogelijk om even de zorg aan iemand anders over te dragen.

Verpleeghuiszorg

Verzorging en verpleging voor mensen met geheugenproblemen of een (chronische) ziekte die 24 uur per dag toezicht en/of nabijheid nodig hebben.