Dementie

Alzheimercafé

In een Alzheimercafé ontmoeten mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden elkaar.

Dagverzorging

Woont u nog zelfstandig maar heeft u meer ondersteuning nodig dan uw mantelzorger of thuiszorg kunnen bieden? Dagverzorging biedt u verzorging en activiteiten om uw dag zinvol re besteden.

Gecontracteerde aanbieders Wmo

Kunt u niet meer alles zelf doen? Bijvoorbeeld door ziekte, een beperking of ouderdom? U kunt hulp krijgen bij het dagelijks leven.

Haags Ontmoeten

Haags Ontmoeten is een plek in de wijk waar alle ouderen en hun mantelzorgers vrij binnen kunnen lopen. U vindt Haags Ontmoeten in alle wijken van Den Haag.

Hulp bij persoonlijke verzorging

Woont u thuis en heeft u hulp nodig bij uw persoonlijke verzorging? Bijvoorbeeld bij het douchen, wassen of aan- en uitkleden? Dan kunt u hulp krijgen via uw zorgverzekeraar.

Logeeropvang voor ouderen

Logeeropvang maakt het voor mantelzorgers mogelijk om even de zorg aan iemand anders over te dragen.

Verpleeghuiszorg

Verzorging en verpleging voor mensen met geheugenproblemen of een (chronische) ziekte die 24 uur per dag toezicht en/of nabijheid nodig hebben.