Selecteer een pagina

Religie en levensbeschouwing

Een religie, ook wel godsdienst of geloofsleer, is gebaseerd op heilige geschriften of tradities. Zo vindt het christendom zijn oorsprong in de Bijbel, de islam in de Koran en het jodendom in de Thora. Een religie kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Zo bestaan er verschillende christelijke stromingen zoals het protestantisme of katholicisme.

Levensbeschouwing is een visie op het leven: wat het leven betekent, wat de waarde ervan is en hoe het geleefd moet worden. Een voorbeeld is het Humanisme, een levensbeschouwing die uitgaat van de waardigheid van mensen en haar inspiratie vindt in menselijke vermogens. Humanisten gaan ervan uit dat mensen zelf zin en vorm aan hun leven geven. 

Avondgebed

De maandag is de vaste community-avond van DEZINNEN.

Hindoedienst

Iedere eerste en derde donderdag van de maand kunt u een hindoedienst bijwonen bij Haags ontmoeten Rivierenbuurt.

Humanistisch café

Meerdere keren per jaar is er een Humanistisch Café waar een maatschappelijk relevant onderwerp wordt ingeleid door een wetenschapper, kunstenaar, filosoof of andere deskundige.

Kerkdienst

Op donderdagmiddag kunt u bij HWW Zorg Moerwijk een kerkdienst bijwonen.

Kerkdienst

Iedere eerste en derde dinsdag van de maand kunt u een kerkdienst bijwonen bij Haags ontmoeten Rivierenbuurt.

Kerkdienst

U kunt een Protestantse kerkdienst bijwonen.

Kerkdienst

Iedere zondag kunt u een kerkdienst bijwonen in Centrum de Wiekslag.

Kerkdienst

In Woonzorgcentrum Landscheiding kunt u regelmatig een kerkdienst bijwonen of mee zingen van geestelijke liederen.

Kerkdienst bijwonen

Tijdens de zondagse samenkomst wordt gebeden en luisteren we naar een preek.

Kerkdienst bijwonen

Tijdens de zondagse samenkomst wordt gebeden en luisteren we naar een preek.

Kerkdienst met een pandit

Laat uw geest tot rust komen en luister met elkaar naar het vedische gezang en de bijbehorende rituelen.

Kerkdiensten

De zondagse kerkdiensten vormen het kloppende hart van de Kloosterkerk.

Kleurkring ontmoetingsgroepen

Er zijn rond de 15 KLEURkringen: van omgaan met negatieve emoties tot thema-kringen, van mannengroep tot kidsclub, van zingeving tot samen sparen.

Kliederkerk

In de chaos van het leven ontdekken we een bijbelverhaal op allerlei nieuwe manieren. Zo leren we over en van God en elkaar.

Leven, Eten en Delen

De LED-groep ontmoet elkaar om te eten, goede gesprekken te voeren en veel plezier te hebben.

Meezingen met de cantorij

Altijd al eens in een koor willen zingen? Dat kan bij de Cantorij van de Nieuwe Badkapel. We hebben plek voor zangers (m/v).

Minjan bijwonen

De Joodse Gemeenschap in Den Haag heeft twee orthodoxe synagogen, gelegen in Bezuidenhout en in Scheveningen.

Pastorale aandacht

Het pastorale werk van het Straatpastoraat wordt in praktijk uitgevoerd door de straatpastors.

Ramayan lezing

Luister naar het verhaal van de pandit uit de Ramayan.

Samenkomst

Tijdens de samenkomst op zondagochtend wordt iedere generatie aan het denken gezet over ontmoeting en zingeving.

Samenkomst bijwonen

Elke zondag komen we samen op de Rode Kruislaan. Tweewekelijks hebben we een viering.

Samenkomst bijwonen

Op zondagen is er in de Emmaus altijd een Eucharistieviering. In de overige kerken kan dat ook een Woord- en Communieviering zijn.

Sjoeldienst bijwonen

Kern van de uiteenlopende activiteiten van de Liberaal Joodse gemeente Den Haag (LJG Den Haag) zijn de sjoeldiensten op vrijdagavond en op sjabbatochtend.

Viering bijwonen

Op zondagen is er in de Emmaus altijd een Eucharistieviering.

Vieringen

In de geloofsgemeenschap H. Ignatius van Loyola voelen mensen zich welkom bij God en bij elkaar.

    Aantal per pagina: