Selecteer een pagina

Stichting Liduina Fonds

HoofdlocatieOver deze organisatie

Wat doet de organisatie?

De Stichting Liduina Fonds is een vermogensfonds dat financiële steun verleent aan organisaties die zich in zetten voor volwaardige deelname van kwetsbare of achtergestelde mensen aan de samenleving. Het donatiegebied van het Liduina Fonds is Den Haag.

Het bestuur van het Liduina Fonds stelt periodiek een bepaalde focus vast om de doelstelling van het fonds nader in te vullen. Deze focus geeft richting aan het donatiebeleid van het Liduina Fonds. De komende jaren ligt de focus van het Liduina Fonds op het bieden van perspectief voor kwetsbare jeugd zonder thuis.