De Katholieke Stichting Jongeren Belangen (KSJB) stelt geld beschikbaar aan initiatieven voor jeugd en jongeren die door omstandigheden van persoonlijke aard in hun ontwikkeling ernstig worden bedreigd. Voor een bijdrage kan online of schriftelijk een aanvraag worden gedaan en deze moet voldoen aan een aantal voorwaarden. 

De aanvraag moet in ieder geval betrekking hebben op een project of activiteit voor kinderen of jongeren tot de leeftijd van 24 jaar. Alle overige voorwaarden vindt u op de website.