Selecteer een pagina

GGMD voor doven en slechthorenden

HoofdlocatieOver deze organisatie

Wat doet de organisatie?

GGMD staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening voor Doven en Slechthorenden. Zij bieden behandeling, therapie, gespecialiseerde begeleiding, training, advies en andere vormen van ondersteuning. GGMD is onder meer gevestigd in Zoetermeer en Rotterdam.

GGMD biedt zorg en ondersteuning aan volwassenen en kinderen/jongeren. Onder andere:

 • vroegdoven 
 • plots- en laatdoven 
 • slechthorenden 
 • mensen die beperkt zijn in horen én zien (doofblindheid) 
 • mensen met tinnitus, hyperacusis of ménière 
 • mensen met een cochleair implantaat (CI)

GGMD helpt ook horenden in de omgeving van mensen die doof zijn of een hoorprobleem hebben. Bijvoorbeeld ouders, kinderen, partners, collega’s en mensen die met doven en slechthorenden werken.

GGMD biedt onder meer: 

 • dovenmaatschappelijk werk & gespecialiseerde woonbegeleiding 
 • jeugd ggz voor dove en slechthorende kinderen/jongeren en opvoedondersteuning 
 • geestelijke gezondheidszorg voor dove en slechthorende volwassenen (ggz) 
 • (communicatie)trainingen 
 • voorlichting en kennisoverdracht

De VNG heeft met GGMD voor alle gemeenten een landelijke raamovereenkomst afgesloten voor Wmo en Jeugdwet.

Routebeschrijving bekijken