Selecteer een pagina

Discriminatie.nl Den Haag

Hoofdlocatie

organisatie logo
070 3538000
0800 0880 (gratis nummer)
https://www.discriminatie.nl/denhaagOver deze organisatie

Wat doet de organisatie?

Discriminatie.nl Den Haag

Voelt u zich gediscrimineerd? Of ziet u dit gebeuren? Dan kunt u dat melden bij Discriminatie.nl Den Haag. Discriminatie.nl Den Haag registreert, signaleert én bestrijdt discriminatie en ongelijke behandeling. Alle Hagenaars met klachten over discriminatie kunnen dat melden. Professionele klachtbehandelaren luisteren naar u en helpen u verder als u dat wenst. Melden is gratis.

 Wat is discriminatie?
Onder discriminatie verstaan we het anders behandelen van mensen of groepen op basis van verschillende kenmerken zoals afkomst, ras, geloof, politieke of religieuze overtuigingen, sociale gewoonten, sekse, seksuele geaardheid, handicap, leeftijd, enzovoort. Dit is bij wet verboden. In artikel 1 van onze grondwet staat dat allen die zich op Nederlands grondgebied bevinden, in gelijke gevallen, gelijk behandeld dienen te worden.

Hoe kunt u een melding maken?

  • Via de website 
  • Bellen, iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur
  • Per mail 
  • Op een gratis inloopspreekuur. Iedere dinsdag van 12.30 tot 15.00 in een bibliotheek in Den Haag. Kijk voor de actuele data en locaties op onze website