Selecteer een pagina

Informatie- en adviespunt het Juiste Loket

Locatie

organisatie logo
Parnassusplein 5, 2511 VX, 's-Gravenhage
030 7897878
https://www.regelhulp.nl/contact


Activiteit informatie

Omschrijving

Het Juiste Loket is een onafhankelijk informatie- en adviespunt voor vragen over de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Voor wie
Iedereen met een vraag over zorg kan bij het Juiste Loket terecht: Zorgvragers, hun naasten en professionals zoals indicerend verpleegkundigen, Wmo-consulenten, zorgaanbieders en onafhankelijk cliëntondersteuners.

Het Juiste Loket is telefonisch en per e-mail bereikbaar van maandag tot en met vrijdag. 

 

 

Wanneer?

KostenRoutebeschrijving bekijken