Selecteer een pagina

Dagelijkse handelingen weer zelfstandig uitvoeren

Locatie

organisatie logo
Rusthoekstraat 38, 2584 CV, 's-Gravenhage
0800 7233437
https://www.saffiergroep.nl/behandelpraktijken/ergotherapeut


Activiteit informatie

Omschrijving

Bent u door een ziekte of beperking niet (meer) in staat de dagelijkse handelingen uit te voeren of voelt u zich belemmerd in uw functioneren? Ergotherapeuten adviseren en trainen u zodanig dat u uw dagelijkse activiteiten (weer) kunt uitvoeren of deel kan nemen aan activiteiten in uw eigen omgeving en in de samenleving. Bij dagelijkse activiteiten kunt u denken aan uzelf wassen en aankleden, eten klaarmaken, stofzuigen maar ook aan fietsen, werken, huiswerk maken, sporten, biljarten en spelen. 

Ergotherapeuten begeleiden zowel kinderen, volwassenen als ouderen.

Wanneer?

Kosten

(Gedeeltelijk) vergoed door zorgverzekering

Deze activiteit wordt u aangeboden door

Saffier

Saffier ondersteunt (ouder wordende) mensen om zichzelf te kunnen zijn en blijven, thuis en in de woonlocaties van Saffier.Routebeschrijving bekijken