Selecteer een pagina

Dagelijkse handelingen weer zelfstandig uitvoeren

Locatie

organisatie logo
Architect Duikerstraat 19, 2552 ZV, 's-Gravenhage
070 3795000 (HWW zorg)
https://www.hwwzorg.nl/behandelingen/ergotherapie


Activiteit informatie

Omschrijving

Bent u door een ziekte of beperking niet (meer) in staat de dagelijkse handelingen uit te voeren of voelt u zich belemmerd in uw functioneren? Ergotherapeuten adviseren en trainen u zodanig dat u uw dagelijkse activiteiten (weer) kunt uitvoeren of deel kan nemen aan activiteiten in uw eigen omgeving en in de samenleving. Bij dagelijkse activiteiten kunt u denken aan uzelf wassen en aankleden, eten klaarmaken, stofzuigen maar ook aan fietsen, werken, huiswerk maken, sporten, biljarten en spelen. 

Ergotherapeuten begeleiden zowel kinderen, volwassenen als ouderen.

Wanneer?

Kosten

(Gedeeltelijk) vergoed door zorgverzekering

Deze activiteit wordt u aangeboden door

HWW zorg Verpleeghuis Houtwijk

In Verpleeghuis Houtwijk in Loosduinen bieden we zorg voor mensen die langdurige intensieve zorg nodig hebben.Routebeschrijving bekijken