Selecteer een pagina

Nationale Vereniging De Zonnebloem Afdeling Den Haag

De vrijwilligers van de Zonnebloem helpen stadsgenoten met een fysieke beperking om betrokken te blijven door een bezoek of een uitje. De Zonnebloem heeft in Den Haag en omgeving ook een jongerenafdeling die activiteiten organiseert voor mensen van 18 tot 45 jaar met...

Vrijwilligers Terminale Zorg

Vrijwilligers Terminale Zorg is er voor hulp in de laatste levensfase, thuis of in het verpleeghuis. Als u te horen krijgt dat het levenseinde nadert, breekt een moeilijke periode aan. Een periode vol onzekerheid waarin gevoelens van angst, boosheid en verdriet naar...

Y-Buurtrestaurant

Y-Buurtrestaurant is een samenwerkingsverband van YMCA Scheveningen en Opleidingsinstituur ROC Mondriaan. Ons uitgangspunt is laagdrempelige zorg voor oud en jong, tegen minimale kosten en vrij van bureaucratie. Zorg voor elkaar, zorg voor buurtbewoners die een...

Het Vakantiebureau

Het Vakantiebureau organiseert vakanties met aandacht voor senioren zonder zorgbehoefte en voor senioren met een zorgbehoefte door ziekte of een beperking (wel of niet met hun mantelzorgers), die niet meer zelfstandig op vakantie durven of kunnen. We organiseren ook...

Jacobshospice

In het Haagse ‘bijna-thuis-huis’ wonen 6 gastbewoners die niet lang meer te leven hebben. Ook is het voor mensen in de terminale fase mogelijk om een korte, vooraf afgesproken periode in ons huis te verblijven om de naasten even ‘rust’ te...