Selecteer een pagina

Mr L.E. Visserhuis

Het mr L.E. Visserhuis is een Joods woonzorgcentrum in het Benoordenhout (Haagse Hout).  Het woonzorgcentrum biedt: appartementen voor zelfstandig wonen zonder zorg of met zorg op maat intensieve zorg voor mensen met geheugenproblemen zoals dementie en voor...

Evita Zorg

Thuiszorg is professionele zorg en ondersteuning bij u thuis. Evita Zorg is gespecialiseerd in de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten in de thuissituatie. Verder varieert de zorgverlening van Evita Zorg van eenvoudige tot complexe situaties...

Cardia Thuiszorg

Woont u zelfstandig en heeft u (zorg)hulp nodig? Dan kunt u op basis van uw indicatie verzorging, begeleiding, verpleging en huishoudelijke hulp ontvangen. Op sommige locaties levert Cardia ook het volledig pakket thuis (vpt). Dit kan wanneer u daarvoor een indicatie...

Wonen met intensieve zorg

Intensieve zorg of verpleeghuiszorg is verzorging en verpleging voor mensen met geheugenproblemen of een (chronische) ziekte die 24 uur per dag zorg nodig hebben. Deze zorg wordt vaak geboden in verpleeghuizen.  Verpleeghuizen zijn bedoeld voor mensen van alle...

Levensloopbestendig appartement huren in een woonzorgcentrum

In het Mr. L.E. Visserhuis woont u zelfstandig in een appartement zonder zorg of met zorg op maat, al naar gelang de behoefte.  Als de zorg niet meer incidenteel is, maar structureel, wordt er een indicatie voor zorg aangevraagd en wordt de desbetreffende zorg...