Selecteer een pagina

Zorgbelang Inclusief

Zorgbelang Inclusief versterkt de positie van cliënten, patiënten en burgers in Zuid-Holland vanuit cliëntervaringen. Dat doen wij samen met cliënten en professionals.  Onafhankelijke cliëntondersteuning Wet langdurige zorg Cliëntenraadplegingen bij zorg- en...

#Taboe

#Taboe maakt gevoelige onderwerpen bespreekbaar. Bij de vertrouwenspersonen van #Taboe kunt u terecht met uw gedachten, gevoelens en problemen. U kunt met hen vrijuit praten over gevoelige onderwerpen zoals eergerelateerd geweld, seksualiteit, huwelijksdwang,...

Stichting Vobis

Stichting Vobis (voorheen Hindustani) in Segbroek is een zelforganisatie die zich sterk inzet voor de gemeenschap, ongeacht nationaliteit, afkomst, cultuur of seksuele geaardheid. Wij besteden aandacht aan aspecten zoals: sociale cohesie en saamhorigheid, sociale en...

Stichting Eigen Kracht

Mensen die hun verhaal kwijt willen of even geen uitweg meer zien, kunnen kosteloos terecht bij Stichting Eigen Kracht in Laak. U kunt met de vertrouwenspersoon zaken bespreken waar in uw omgeving mogelijk nog een taboe op rust. De stichting werkt met zo’n 25...

Stichting Dialooghuis

Het Dialooghuis in het Regentessekwartier (Segbroek) bevordert gesprekken over sociaal maatschappelijke thema’s, participatie en integratie. Daarnaast organiseert het dialooghuis sportieve activiteiten voor vrouwen. Heeft u vragen of problemen die u niet...