Selecteer een pagina

Het Gouden Hart Den Haag

Het Gouden Hart Den Haag heeft in Scheveningen een particulier woonzorgcentrum, Residence Chateau. U woont er zelfstandig in een van de 27 appartementen al dan niet met de zorg die u nodig heeft. Senioren kunnen zowel met als zonder een zorgindicatie bij ons terecht...

Saffier

Saffier ondersteunt (ouder wordende) mensen om zichzelf te kunnen zijn en blijven, of ze nog thuis wonen of in één van de woonlocaties van Saffier. ‘Oog voor wat telt’ is het centrale thema van Saffier. Saffier verplaatst zich in de mensen...

HWW zorg

Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW zorg) is een wijkgerichte zorgorganisatie. HWW zorg is bij u, uw naaste en uw patiënt/cliënt in de buurt. Een team dat bekend is met de omgeving biedt zorg op maat. Daarbij zijn de wensen en verwachtingen van de cliënt het...

WZH Waterhof

Een locatie in Moerwijk.Een ontmoetingscentrum waar geregeld(muziek) evenementen voor bewoners enwijkbewoners worden georganiseerd. Maarook aandacht voor hetgeen u belangrijk vindtom te blijven doen, zoals anderen uit de wijkontmoeten, bewegen of geheugenspelletjes....

WZH Hoge Veld

Het ontmoetingscentrum voor bewoners uitde wijk Wateringse Veld. Er is veel aandachtom actief en zelfstandig te blijven, ook is eraandacht voor kunst. Gezellig samen komen,er is altijd wel wat te doen. Laagdrempelig enmet een open sfeer. Daarnaast is er aandachtvoor...