Selecteer een pagina

Klaverjassen en troefcall

Op donderdag en zaterdag kunt u kaarten in de Stiel. U kunt kiezen of u meedoet met het Surinaamse kaartspel troefcall of gaat klaverjassen. Meedoen is gratis. U betaald wel een kleine bijdrage voor koffie of thee.Voor wie?Ouderen

Chinese groep

Wekelijks komt een groep mensen met een Chinese achtergrond bij elkaar voor onder andere een praatje en activiteiten.  Voor wie? Ouderen en hun mantelzorgers

Wonen in een woongroep

In een woongroep of woongemeenschap woont en leeft u in een sociaal verband. U woont zelfstandig, maar er is in uw directe omgeving gemeenschappelijke ruimte om elkaar te ontmoeten. In Den Haag  zijn er veel initiatieven voor groepswonen voor 50-plussers. Elke...

Vrouwenorganisatie Afimo

Afimo is een Surinaamse vrouwen organisatie in Centrum. Zij richt zich vooral op de vrouwen boven de 50. Zij maakt deel uit van het Surinaams netwerk in Nederland en bestaat reeds 42 jaar. Zij heeft haar domicilie in Den Haag en haar wortels liggen in de vroegere...

Ontmoeting en ondersteuning

Afimo is een Surinaamse vrouwen organisatie. Zij richt zich vooral op de vrouwen boven de vijftig. Elke woensdagmiddag komt de club bijeen voor verschillende activiteiten. Ze worden gevuld met lezingen, voorlichtingen en cultuur.