Selecteer een pagina

Vrijwilligerswerk

U zoekt vrijwilligerswerk? Zoekt u vrijwilligerswerk? Den Haag Doet en Vrijwilligerspunt Scheveningen zijn vacaturebanken met vrijwilligerswerk in Den Haag. Er zijn meer dan 1.000 vacatures. Wilt u uzelf ontwikkelen in uw vrijwilligerswerk? Op de websites vindt u een...

informatie over inburgering

U woont in Nederland. Misschien nog niet zo lang. Nu moet u verplicht inburgeren, of u wilt dat zelf. Bij Blik op Werk vindt u informatie over inburgering en gecertificeerde inburgeringsscholen.Voor wie?Statushouders

Cultuursensitieve aanpak en behandeling van psychische problemen

Mensen met een migratie-achtergrond die psychische problemen hebben, kunnen gebaat zijn bij een behandeling in hun eigen taal met aandacht voor hun eigen cultuur. Spectrum GGz is gespecialiseerd ininterculturele psychiatrie. Het team spreekt Turks, Marokkaans,...

Begeleiding in het dagelijks leven

Spectrum GGZ biedt begeleiding bij gedragsproblemen of psychische stoornissen. Er is veel aandacht voor het omgaan met de gevolgen van uw aandoeningen en beperkingen.  U ontvangt begeleiding van Spectrum Zorg. Spectrum GGZ voldoet aan de kwaliteitsvoorwaarden...