Selecteer een pagina

Wijkorganisatie Kortenbos

In elk stadsdeel zijn bewonersorganisaties actief. Bij een bewonersorganisatie, buurtvereniging of wijkvereniging, zetten mensen uit de wijk zich in voor de buurt. Het Wijkberaad Kortenbos is een overlegorgaan, waarvan iedere bewoner van de wijk automatisch lid is....

Contact met de wijkagent

Op de website van de politie vindt u een overzicht van wijkagenten in de gemeente Den Haag. Op zoek naar een politiebureu in Den Haag? Ook daarvan vindt u een overzicht op de website van de politie.

Meewerken aan een veilige en leefbare wijk

De vrijwilligers van Buurtpreventieteam Kortenbos zetten zich in voor een veilige en leefbare wijk. Zij maken 1 maal per 2 weken ’s avonds een wandeling door de buurt. Het vrijwilligers van het team zijn extra oren en ogen in de wijk. Bijvoorbeeld om inbraken te...

Buurtpreventie Transvaal

Het buurtpreventieteam in Transvaal zet zich in voor een veilige en leefbare wijk. Op zaterdag ontmoeten de mannen elkaar in Centrum Bario en verkennen zij de buurt.Voor wie?Mannen

Buurtpreventieteam Lanen en Rietbuurt

In de Lanen en Rietbuurt in Ypenburg is een buurtpreventieteam actief. Een groep vrijwilligers loopt door de wijk om een bijdrage te leveren aan de veiligheid. In de wijk zijn door het Buurtpreventieteam WhatsAppgroepen opgezet. Bewoners van de buurt kunnen zich...