Selecteer een pagina

Haags GezondeSeksnetwerk

Het Haags GezondeSeksnetwerk  biedt informatie en geeft voorlichting over gezonde seksualiteit. Hiermee bedoelen we het vrijwillig aangaan van seksuele relaties, zowel kort als langdurig. Waarbij plezier met elkaar en voorkomen van ziektes voorop staat. Het...

GGD Haaglanden

De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) is de gezondheidsdienst voor alle 9 gemeenten in de regio Haaglanden. De GGD omvat: Ambulancezorg (AMZ) Infectiebestrijding en Hygiëne (I & H): Infectieziektebestrijding, Coronavaccinatie, Reizigerszorg, Centrum...

AVEN Forum

AVEN, het Aseksueel Voorlichtings- en Educatie Netwerk, is een online forum. Op het forum wordt een open en eerlijke discussie gevoerd over aseksualiteit.