Selecteer een pagina

Roze in blauw

Roze in Blauw is een landelijk netwerk van de politie. Roze in Blauw heeft een meldpunt voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen (LHBTI+) die te maken krijgen met discriminatie, bedreiging, mishandeling of andere...

Orpheus Zuid Holland

Orpheus wil de problematiek van homo- en biseksualiteit in man-vrouwrelaties bespreekbaar maken. Orpheus steunt mensen die in hun heterorelatie te maken hebben met homoseksuele, lesbische of biseksuele gevoelens van henzelf of hun partner. Orpheus brengt mensen in een...

Den Haag Meldt

Den Haag MeldtVoelt u zich gediscrimineerd? Of ziet u dit gebeuren? Dan kunt u dat melden bij Den Haag Meldt. Den Haag Meldt registreert, signaleert én bestrijdt discriminatie en ongelijke behandeling. Alle Hagenaars met klachten over discriminatie kunnen dat...

Organiseren van herdenkingen en andere activiteiten

Het homomonument in de binnenstad speelt in toenemende mate een rol in de LHBTIQ-gemeenschap en heeft in de loop der tijd een bredere functie gekregen. Het gedenkteken is een teken van zichtbaarheid in de samenleving, een verbindend symbool en een baken voor...

Stichting Internationaal Homomonument Den Haag

Stichting Internationaal Homomonument Den Haag is opgericht op 16 oktober 1987, met als doel belangstelling te genereren en fondsen te verwerven voor het realiseren van een monument. Na de realisatie van het monument is het in eigendom overgedragen aan de gemeente Den...