Selecteer een pagina

Harteraad

Harteraad is er voor iedereen met hart- en vaataandoeningen. Er zijn meer dan een miljoen mensen met hart- en vaataandoeningen. Veel van die mensen voelen zich geen patiënt en willen dat ook helemaal niet zijn. Harteraad begrijpt dat en helpt u om verder te komen....

Informatie en voorlichting over een schildklieraandoening

SON geeft onafhankelijke en betrouwbare informatie voor en door mensen met een schildklieraandoening. Een schildklieraandoening heeft naast lichamelijke, vaak ook psychische en sociale gevolgen. Maar u staat er niet alleen voor. Wij bieden (ervarings)kennis,...

SON Schildklier Organisatie Nederland

Schildklier Organisatie Nederland zet zich in voor de belangen van schildklierpatiënten in het algemeen en van haar donateurs in het bijzonder. De activiteiten zijn gericht op verbetering van de zorg en het welzijn van de patiënten. Bij de...

Schisis Nederland

Schisis Nederland is de vereniging voor mensen met schisis (haze(n)lip) en hun naasten. Op de website kunnen mensen informatie vinden van ervaringsdeskundigen.  Jaarlijks is er een landelijke Schisisdag. Tijdens deze dag ontmoeten betrokkenen elkaar en wisselen...

NFK Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties

NFK komt als koepel van 19 kankerpatiëntenorganisaties op voor de gezamenlijke, generieke belangen van (ex-)kankerpatiënten en hun naasten in Nederland. Belangenbehartiging verloopt cyclisch en is vaak een langdurig proces. Tussen de verschillende...