Selecteer een pagina

Buurtzorg Den Haag Statenkwartier/Duinoord

Buurtzorg levert professionele zorg, regelt de zaken eromheen en zorgt ervoor dat iemand zelf kan blijven beslissen over wat er nodig is. Buurtzorg Den Haag Statenkwartier bestaat uit 4 verpleegkundigen: Carla, Caroline, Jenny en Marja. U kunt bij ons terecht voor...

Thuiszorg de Oude Haag

Thuiszorg de Oude Haag biedt wijkverpleging (persoonlijke verzorging, verpleging) specialistische verpleging  palliatieve/terminale zorg  thuisbegeleiding (ambulante begeleiding)  gezondheidsvoorlichting en preventie dagbesteding  hulp bij het...

Vrijwilligers Terminale Zorg

Vrijwilligers Terminale Zorg is er voor hulp in de laatste levensfase, thuis of in het verpleeghuis. Als u te horen krijgt dat het levenseinde nadert, breekt een moeilijke periode aan. Een periode vol onzekerheid waarin gevoelens van angst, boosheid en verdriet naar...

WZH Waterhof

Een locatie in Moerwijk.Een ontmoetingscentrum waar geregeld(muziek) evenementen voor bewoners enwijkbewoners worden georganiseerd. Maarook aandacht voor hetgeen u belangrijk vindtom te blijven doen, zoals anderen uit de wijkontmoeten, bewegen of geheugenspelletjes....

Respect

Respect biedt zorg, behandeling en diensten in de woonzorgcentra en bij u thuis. Respect biedt: woonzorg verzorgingshuiszorg verpleeghuiszorg thuiszorg maatschappelijke ondersteuning dagbehandeling kortdurend verblijf voor logeren of revalidatie revalidatie...