Selecteer een pagina

KBO Den Haag

KBO maakt zich sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar.  KBO is een vereniging van, voor en door leden. Daar ontmoeten mensen elkaar, ondernemen ze activiteiten en behartigen ze lokaal de belangen van...

ANBO

ANBO is een vereniging van, voor en door leden. Leden helpen elkaar, delen informatie en ervaringen. Sinds de oprichting in 1900 behartigen we de belangen van ouderen. Anno 2022 doen we dat op het gebied van inkomen, pensioen, de digitale samenleving, wonen,...

PCOB Den Haag

De afdeling Den Haag van de PCOB komt op voor de oudere bewoners van Den Haag.PCOB organiseert ledenvergaderingen en andere samenkomsten. De vrijwillige ouderenadviseurs helpen leden bij hun financiële administratie. Leden betalen contributie.

Nehob Nederlandse Hindoe Ouderenbond

Nehob streeft ernaar om vanuit de gemeenschappelijke Hindoestaanse achtergrond – zoals de religie, de gebruiken, de taal en de Hindoestaanse keuken – de (Hindoe) ouderenzorg vorm te geven.  Om  zoveel mogelijk  alle Hindoe Ouderen in...

Belangenbehartiging ouderen

Het SOC adviseert de Haagse gemeente op verzoek en pro-actief in hun beleidsvoering om de ouderen in onze stad in ogenschouw te nemen. De SOC doet dit op aanvraag van de gemeente, maar gaat ook zelf de wijken in om onderzoek te doen voor advies. ...