Selecteer een pagina

Ontwikkelingsgerichte en arbeidsmatige dagbesteding

De Doorstroom is voor jongeren tussen de 16 en 25 jaar met een licht tot matig verstandelijke beperking, autisme, niet-aangeboren hersenletsel of een lichamelijke beperking. De Doorstroom kun je zien als een brug tussen school en (vrijwilligers)werk of...

Recreatieve en ontwikkelingsgerichte dagbesteding

Sparring heeft een breed en gevarieerd activiteitenaanbod. Er worden zowel binnen als buiten diverse activiteiten aangeboden. De activiteiten zijn onder andere gericht op activering, ondersteuning, in stand houden van vaardigheden, rouw/verliesverwerking,...