Selecteer een pagina

Vadercentrum Adam

Vadercentrum Adam in Laak is een plek om aan de slag te gaan en om te ontspannen. Het Vadercentrum biedt mannen en vrouwen (jong en oud)  in achterstandssituaties tal van mogelijkheden om zich te ontwikkelen en hun maatschappelijke positie te versterken. In het...

Shepherd’s Place Church Den Haag

Shepherd’s Place is een door predikant Rachel geleide kerk en een stichting die zich ten doel stelt minder bedeelden en hen die in nood verkeren een helpende hand te bieden. Our Dutch branch of Shepherd’s Place Ministries, a Holy Spirit-filled Full Gospel...

Thuiszorg de Oude Haag

Thuiszorg de Oude Haag biedt wijkverpleging (persoonlijke verzorging, verpleging) specialistische verpleging  palliatieve/terminale zorg  thuisbegeleiding (ambulante begeleiding)  gezondheidsvoorlichting en preventie dagbesteding  hulp bij het...

Spreekuur maatschappelijk werk

Elke donderdagmiddag houdt Ursila Soebhan, maatschappelijk werkster, spreekuur in het MOC. Iedereen is welkom bij de stichting, maar de focus ligt vooral op mensen met een migrantie achtergrond. Voor wie?Volwassenen

Stichting Maatschappelijk Maatwerk

Stichting Maatschappelijk Maatwerk helpt u om zo lang mogelijk deel uit te kunnen blijven maken van de samenleving en de weg naar regulier maatschappelijk werk laagdrempeliger te maken. Iedereen is welkom bij de stichting, maar de focus ligt vooral op mensen met een...