Selecteer een pagina

Mentor nodig

Een mentor is een door de rechter benoemde wettelijk vertegenwoordiger, die iemand ondersteunt bij het houden van de eigen regie in zorg en welzijn. Als u een ziekte of beperking heeft, is het soms moeilijk om zelf beslissingen te nemen in zorg en welzijn. Als er ook...

Mentorschap Haag en Rijn Regio Den Haag

Een mentor kan optreden als (wettelijk) vertegenwoordiger voor mensen die door een verstandelijke beperking, dementie, of een psychiatrische stoornis, niet meer in staat zijn tot (geheel) zelfstandig beslissingen over de eigen zorg. Het betreft vaak mensen die...

Bewind en mentorschap

Bewind voor financiële beslissingen  Als iemand van 18 jaar of ouder niet (meer) goed voor zijn geldzaken kan zorgen, kan de rechter een bewindvoerder benoemen die deze geldzaken beheert. De rechter controleert of de bewindvoerder dat goed doet. Bewind...

Bender Mentorschap

Bender Mentorschap is een bureau voor professioneel mentorschap. Als mentor ben ik, David Bender, door een rechter benoemd tot wettelijk vertegenwoordiger en behartig ik de persoonlijke belangen van kwetsbare mensen. Zo neem ik (indien mogelijk samen met mijn...

Stichting 3D

Stichting 3D is actief als professioneel bewindvoerder en mentor. Stichting 3D werkt zonder winstoogmerk en heeft zich gespecialiseerd in beschermingsbewind, mentorschap en budgetbeheer. Wij ondersteunen mensen die een gezonde financiële toekomst willen....