Selecteer een pagina

Hulp bij het oplossen van problemen met de buren of anderen

Bent u betrokken bij een woonconflict? Heeft u een probleem met de buren of met anderen? Lukt het u niet om het zelf op te lossen?  Wij vinden het belangrijk dat conflicten worden opgelost. We brengen mensen in gesprek, helpen het contact te verbeteren. Wij gaan...

B&M Bemiddeling & Mediation

Bemiddeling & Mediation bemiddelt sinds 2004 in de regio Haaglanden bij conflicten die samenleven in de breedste zin van het woord bemoeilijken. We zijn een dynamische organisatie met 130 medewerkers en 6 beroepskrachten. Gekwalificeerde coaches, mediators,...

Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen

De familievertrouwenspersoon is er voor naasten van patiënten in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Hij of zij informeert, adviseert en ondersteunt naasten in situaties waarin de samenwerking tussen hulpverlening, patiënt en naasten niet goed...

Raad voor Rechtsbijstand

Juridische problemen hebben te maken met wetten en regels. Bijvoorbeeld als u ontslagen bent, wilt scheiden of uw uitkering is stopgezet en u het daarmee niet eens bent. Voor deze en andere juridische problemen wijst de Raad voor Rechtsbijstand de weg bij het vinden...

JMW Joods Maatschappelijk Werk Den Haag

JMW is een onafhankelijke en zelfstandige welzijnsorganisatie voor iedereen met een Joodse achtergrond in Nederland. Vanuit kantoren in Den Haag en Amsterdam en ontvangstruimten in Rotterdam en Arnhem, bedient JMW heel Nederland. Jaarlijks doen ruim 3.500 mensen een...