Selecteer een pagina

Dagverzorging

Dagverzorging is een combinatie van dagopvang en zorg. U gaat dan overdag een aantal dagen per week naar een zorginstelling. Een zorginstelling geeft persoonlijke begeleiding en verzorging. Bijvoorbeeld hulp bij het eten. U krijgt ook begeleiding in een groep. U...

Logeeropvang

Logeeropvang maakt het voor mantelzorgers mogelijk om even de zorg aan iemand anders over te dragen. Ook kan het ook fijn zijn even in een andere omgeving te zijn. Mensen die bijvoorbeeld door een chronische ziekte, een beperking of door gedragsproblemen veel zorg en...

Haags Ontmoeten De Bron

Een plek in de kom van Loosduinen waaral jaren een gezellige samenkomst is vanbuurtgenoten en van mensen die een kijkjekomen nemen in de kringloopwinkel. Een plekvan ontmoeting, samen optrekken en goedegesprekken. Tijd voor een kopje koffie,spelletje en en twee keer...

Haags Ontmoeten Schroeder Torenstraat

Ouderen kunnen terecht in de buurthuisruimte van de kringloopwinkel Schroedervan der Kolk aan de Torenstraat. Vanmaandag tot en met vrijdag is er gratis eenthemawandeling die met (digitale) routekaarten te volgen zijn. Langs de route krijgt uinformatie over...

Haags Ontmoeten Het Schakelpunt

Bij het Schakelpunt /Rijker leven zijn weheel benieuwd wat u graag doet en leren wegraag van de kennis en kunde van debezoekers en bedenken we met elkaar deactiviteiten die gedaan worden. Daarnaastzijn er diverse vaste activiteiten op hetSchakelpunt zoals een...