Selecteer een pagina

Stichting Eykenburg

Stichting Eykenburg iheeft 2 locaties in stadsdeel Segbroek voor mensen die niet langer thuis kunnen wonen. Daarnaast bieden wij ook diensten, zoals ondersteuning en zorg aan huis in de buurt van deze twee locaties en huishoudelijke verzorging in heel Den Haag. Ook...

Florence

Florence biedt vele vormen van ondersteuning, zorg en advies. Thuis en in woonzorgcentra en verpleeghuizen. Florence heeft meer dan 20 woonlocaties. Komt u in aanmerking voor hulp bij het huishouden, begeleiding of daginvulling? Florence heeft een contract met de...

Uit logeren in een logeerhuis

Bij logeerhuis de Buren kunt u korte tijd verblijven. Logeeropvang maakt het voor mantelzorgers mogelijk om even de zorg aan iemand anders over te dragen. Volwassenen die de hele dag zorg en ondersteuning nodig hebben logeren dan een dag of iets langer in het...

WZH WoonZorgcentra Haaglanden

In de woonzorgcentra van WZH ontvangen cliënten dagelijks persoonlijke zorg in een veilige en bezielende omgeving. De eigen leefstijl, de betrokkenheid van familie, mantelzorgers, vrienden en vrijwilligers vormen hierbij een belangrijk onderdeel. Samen met u...

Respect

Respect biedt zorg, behandeling en diensten in de woonzorgcentra en bij u thuis. Respect biedt: woonzorg verzorgingshuiszorg verpleeghuiszorg thuiszorg maatschappelijke ondersteuning dagbehandeling kortdurend verblijf voor logeren of revalidatie revalidatie...