Selecteer een pagina

In gesprek met een geestelijk verzorger

Wilt u in gesprek met een geestelijk verzorger? Dit kan een gesprek zijn over levensvragen, zingeving, spiritualiteit. Bijvoorbeeld in de laatste levensfase, bij rouw of als u mantelzorger bent. U kunt op de website bekijken welke geestelijk verzorgers er zijn en wie...

Expertisecentrum Euthanasie

We begeleiden artsen bij euthanasietrajecten van hun patiënten en verlenen zorg aan hulpvragers die bij hun eigen behandelaar niet terecht kunnen. Artsen geven we informatie, advies, concrete ondersteuning en (na)scholing. Met name voor hulpvragers met...

Zorg in de laatste levensfase

Iemand die ongeneeslijk ziek is, kan palliatieve zorg krijgen. Dat kan bijvoorbeeld thuis, in een hospice of in een verpleeghuis. Palliatieve zorg richt zich op het verminderen of voorkomen van klachten en problemen tijdens de laatste levensfase. Er is aandacht voor...

Wonen met intensieve zorg

Intensieve zorg of verpleeghuiszorg is verzorging en verpleging voor mensen met geheugenproblemen of een (chronische) ziekte die 24 uur per dag zorg nodig hebben. Deze zorg wordt vaak geboden in verpleeghuizen.  Verpleeghuizen zijn bedoeld voor mensen van alle...

Rondom het levenseinde

Als het einde van uw leven dichterbij komt, dan krijgt u te maken met een aantal keuzes. Het is belangrijk dat u, nu het nog kan, een aantal keuzes overweegt. Keuzes over zorg maar ook praktische keuzes. Er zijn organisaties waar u terecht kunt met uw vragen over...