Selecteer een pagina

Marcuskerk

De Marcuskerk in Moerwijk behoort tot de Protestantse Kerk in Den Haag en is één van de plekken in de wijkgemeente De Drieklank waar christenen samenkomen. De predikant is Jantine Veenhof. De wijkgemeente strekt zich uit van de grens met Rijswijk tot aan...

Shepherd’s Place Church Den Haag

Shepherd’s Place is een door predikant Rachel geleide kerk en een stichting die zich ten doel stelt minder bedeelden en hen die in nood verkeren een helpende hand te bieden. Our Dutch branch of Shepherd’s Place Ministries, a Holy Spirit-filled Full Gospel...

Humanistisch Verbond Haaglanden

Het Humanistisch Verbond is een vereniging voor iedereen die zich humanist voelt. Centraal in het hedendaags humanisme staan de thema’s vrije meningsuiting, gelijke behandeling en het recht op zelfbeschikking. Het Humanistisch Verbond organiseert lezingen en...

Protestantse Kerk Den Haag

De Protestantse Kerk Den Haag is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. Het is de overkoepelende organisatie van verschillende wijkkerken, pioniersplekken en buurt-en-kerkhuizen. Ook voert de organisatie projecten uit gericht op hulp aan kwetsbare groepen,...

Minjan bijwonen

De Joodse Gemeenschap in Den Haag heeft twee orthodoxe synagogen, gelegen in Bezuidenhout en in Scheveningen. We hebben diensten in beide synagogen. Op vrijdagavond en Shabbat ochtend hebben beide synagogen minjan. Op zondagochtend is er om 08.30 in Scheveningen...