Selecteer een pagina

STEK Ouderenwerk

Stek stimuleert kwetsbare ouderen om zich met elkaar te verbinden en elkaar te versterken en te bezielen. Stek Ouderenwerk doet geen dingen die anderen ook (kunnen) doen maar zoekt naar eigen werkterrein.  We richten ons op zelfstandig wonende ouderen die door...

Ouderenconsulent

Soms zijn er perioden waarop het zelfstandig regelen van zaken niet goed lukt. Dan kunt u terecht bij de ouderenconsulent. De ouderenconsulent geeft onafhankelijk informatie, advies en ondersteuning.   Wilt u eens praten met een ouderenconsulent? De...

Ondersteuningsnetwerken

In een sociaal ondersteuningsnetwerk werken vrijwilligers, buurtgenoten en professionals samen om kwetsbare mensen te ondersteunen. Bijvoorbeeld om mee te kunnen doen in de maatschappij, hun eenzaamheid te doorbreken of zich veiliger te voelen.