Selecteer een pagina

Voedselpakket aanvragen

Harlin verstreekt voedsel aan mensen die het echt nodig hebben.  Om u aan te melden voor een voedselpakket gaat u naar uw hulpverlener of maatschappelijk werk. Bijvoorbeeld bij Servicepunt XL De Wissel, van Meursstraat 1b.  Voor wie? Mensen die onder het...

Stek Protestantse stichting voor stad en kerk

STEK – voor stad en kerk – zet zich vanuit de actualiteit en kracht van het christelijk geloof in voor de verbetering van de sociale cohesie, leefbaarheid en vitaliteit van de stad. STEK heeft vele projecten, activiteiten en locaties in Den Haag. Voor...

Gemeente Den Haag Ooievaarsregelingen

Mensen met een laag inkomen hebben vaak recht op speciale regelingen. We noemen ze Ooievaarsregelingen.   Er zijn Ooievaarsregelingen voor iedereen met een laag inkomen, en speciale regelingen voor mensen met kinderen, langdurig zieken en mensen met een beperking...

Stichting Vobis

Stichting Vobis (voorheen Hindustani) in Segbroek is een zelforganisatie die zich sterk inzet voor de gemeenschap, ongeacht nationaliteit, afkomst, cultuur of seksuele geaardheid. Wij besteden aandacht aan aspecten zoals: sociale cohesie en saamhorigheid, sociale en...