Selecteer een pagina

Meisjesbesnijdenis melden

Vermoedt u dat een meisje besneden is of wordt en wilt u melding maken? Vermoedt u dat een meisje besneden is of wordt en wilt u melding maken?Neem dan contact op met Veilig Thuis en vraag naar de vertrouwensarts.  Heeft u zelf hulp nodig? Vrouwen die besneden...

Chat of bel met Veilig Thuis

U kunt gratis en anoniem chatten met een medewerker van Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. U kunt contact opnemen voor uzelf maar ook als u zich zorgen maakt over de veiligheid van iemand anders.  Onze chat is open van 9...

Chat of bel met Veilig Thuis

U kunt gratis en anoniem chatten met een medewerker van Veilig Thuis Haaglanden, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. U kunt contact opnemen voor uzelf maar ook als u zich zorgen maakt over de veiligheid van iemand anders.  Onze chat is...

Veilig Thuis Haaglanden

Veilig Thuis is het centrale advies- en meldpunt voor iedereen die met huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt. Niet alleen voor slachtoffers en plegers, ook voor bezorgde omstanders en professionals. Veilig Thuis Haaglanden is altijd...