Selecteer een pagina

Minjan bijwonen

De Joodse Gemeenschap in Den Haag heeft twee orthodoxe synagogen, gelegen in Bezuidenhout en in Scheveningen. We hebben diensten in beide synagogen. Op vrijdagavond en Shabbat ochtend hebben beide synagogen minjan. Op zondagochtend is er om 08.30 in Scheveningen...

Sjoeldienst bijwonen

Kern van de uiteenlopende activiteiten van de Liberaal Joodse gemeente Den Haag (LJG Den Haag) zijn de sjoeldiensten op vrijdagavond en op sjabbatochtend. Op sjabbatochtend na de dienst zijn regelmatig religieuze activiteiten, zoals lernen en cursussen voor...

LJG Liberaal Joodse Gemeente Den Haag

De Liberaal Joodse Gemeente Beth Jehoeda heeft tot doel belijden en beleven van Liberaal Jodendom in en om Den Haag mogelijk te maken door voor haar leden en belangstellenden, Joods religieuze en Joods culturele bijeenkomsten alsook Joods onderwijs te organiseren. De...

Religie en levensbeschouwing

Een religie, ook wel godsdienst of geloofsleer, is gebaseerd op heilige geschriften of tradities. Zo vindt het christendom zijn oorsprong in de Bijbel, de islam in de Koran en het jodendom in de Thora. Een religie kan op verschillende manieren geïnterpreteerd...

NIG Nederlands Israelitische Gemeente ‘s-Gravenhage

De Nederlands Israëlitische Gemeente (NIG) faciliteert en bevordert het Joodse leven en de Joodse religieuze infrastructuur in de regio Den Haag. NIG helpt mee aan het versterken van de Joodse identiteit en het behartigen van de belangen van zijn leden.