Selecteer een pagina

Informatie- en adviespunt het Juiste Loket

Het Juiste Loket is een onafhankelijk informatie- en adviespunt voor vragen over de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Voor wieIedereen met een vraag over zorg kan bij het Juiste Loket...

KBO Den Haag

KBO maakt zich sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar.  KBO is een vereniging van, voor en door leden. Daar ontmoeten mensen elkaar, ondernemen ze activiteiten en behartigen ze lokaal de belangen van...

Het Veteranenloket

Wanneer u als gevolg van een militaire uitzending (blijvend) zorg nodig heeft, is het Veteranenloket er voor u en natuurlijk ook voor uw thuisfront. Het Veteranenloket van het Nederlands Veteraneninstituut is het wettelijke, landelijke adres voor alle vragen van...

Hersenstichting Nederland

Al meer dan 4 miljoen Nederlanders hebben een hersenaandoening. Van dementie, parkinson, een beroerte, depressie en migraine tot hersenletsel na een ongeluk. In veel gevallen bestaat er echter nog geen behandeling die de aandoening kan stoppen of vertragen. Leren...

SON Schildklier Organisatie Nederland

Schildklier Organisatie Nederland zet zich in voor de belangen van schildklierpatiënten in het algemeen en van haar donateurs in het bijzonder. De activiteiten zijn gericht op verbetering van de zorg en het welzijn van de patiënten. Bij de...