Selecteer een pagina

WZH Waterhof

Een locatie in Moerwijk.Een ontmoetingscentrum waar geregeld(muziek) evenementen voor bewoners enwijkbewoners worden georganiseerd. Maarook aandacht voor hetgeen u belangrijk vindtom te blijven doen, zoals anderen uit de wijkontmoeten, bewegen of geheugenspelletjes....

Jacobshospice

In het Haagse ‘bijna-thuis-huis’ wonen 6 gastbewoners die niet lang meer te leven hebben. Ook is het voor mensen in de terminale fase mogelijk om een korte, vooraf afgesproken periode in ons huis te verblijven om de naasten even ‘rust’ te...

Hospice de Witte Roos

Hospice de Witte Roos biedt palliatieve zorg aan mensen met een beperkte levensverwachting. Dit gebeurt in een warme omgeving die zoveel mogelijk lijkt op de situatie thuis. U kunt enkele eigen dierbare spullen meenemen of ophangen zodat u zich snel thuis voelt bij...

Stichting Eykenburg Hospice Claude Monet

Het hospice in de Zeeheldenbuurt (Centrum) biedt begeleiding, verzorging en gastvrijheid aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn en zich voorbereiden op hun overlijden. Er zijn 6 luxe ingerichte 3-kamerappartementen.Voor een opname in Hospice Claude Monet komt u in...

Zorg in de laatste levensfase

Iemand die ongeneeslijk ziek is, kan palliatieve zorg krijgen. Dat kan bijvoorbeeld thuis, in een hospice of in een verpleeghuis. Palliatieve zorg richt zich op het verminderen of voorkomen van klachten en problemen tijdens de laatste levensfase. Er is aandacht voor...