Selecteer een pagina

Kwijtsgelding gemeentelijke belastingen aanvragen

De gemeente stuurt u ieder jaar in februari het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Daarop staat wat u als eigenaar of huurder van een woning of bedrijfspand aan belasting moet betalen. Heeft u een laag inkomen en geen vermogen? Vraag kwijtschelding aan van...