Selecteer een pagina

Voorall

Voorall werkt voor Hagenaars met een beperking en/of met een chronische ziekte. Voor al die mensen is zij een spreekbuis. Voorall verspreidt zijn kennis en geeft die door aan iedereen die er iets aan kan hebben. ONbeperkt Haags, online platform voor en...

Stichting WeZoDo Welzijn & Zorg Doven Zuid-Holland

WeZoDo is een belangenorganisatie voor doven in Zuid-Holland. In het Gebarenplein, het clubhuis van WeZoDo, kunt u meedoen aan activiteiten en ontmoet u andere dove mensen. Op de website staat een overzicht van alle activiteiten. WeZoDo biedt: cursussen gebarentaal en...

KansPlus

KansPlus is een belangennetwerk dat zich inzet voor een goed leven van mensen met een verstandelijke beperking. De ledengroepen van KansPlus organiseren regelmatig lokale activiteiten en voorlichtingsbijeenkomsten voor alle leden. Daarnaast ondersteunt KansPlus ook...

Schisis Nederland

Schisis Nederland is de vereniging voor mensen met schisis (haze(n)lip) en hun naasten. Op de website kunnen mensen informatie vinden van ervaringsdeskundigen.  Jaarlijks is er een landelijke Schisisdag. Tijdens deze dag ontmoeten betrokkenen elkaar en wisselen...

Dovenschap

Dovenschap is een onafhankelijke vereniging voor dove mensen. Dovenschap richt zich met haar activiteiten op doven en/of gebarentalige mensen en direct betrokkenen. Daarnaast onderhoudt de vereniging contact met zorgverleners en het bredere publiek. Onder dove mensen...