Selecteer een pagina

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds is er voor mensen die om welke reden dan ook (tijdelijk) niet mee kunnen doen in de samenleving. Het Oranje Fonds ondersteunt sociale initiatieven om mensen te versterken.

Een donatie aanvragen voor een jeugdinitiatief

De Stichting Boschuysen bevordert de opvang, verzorging, opvoeding, scholing en ontwikkeling van jongeren in Nederland die maatschappelijk gezien hulp van derden nodig hebben. Als uw organisatie op zoek is naar financiële ondersteuning op deze gebieden dien dan...

Nationaal Ouderenfonds

Het Nationaal Ouderenfonds is een landelijk goed doel. Samen met bedrijven en instanties, overheden, donateurs, ambassadeurs, vrijwilligers en medewerkers zetten we ons in voor hetzelfde doel: een samenleving waarin iedere oudere zijn of haar leven leidt zoals hij of...

Een donatie aanvragen voor uw jeugdinitiatief

KSJB stelt geld beschikbaar aan initiatieven voor kinderen en jongeren die door omstandigheden van persoonlijke aard in hun ontwikkeling ernstig worden bedreigd.  De aanvraag moet betrekking hebben op een project of activiteit voor kinderen of jongeren tot de...

Een donatie aanvragen voor projecten rond ‘Thuisgeven’

Bij Kansfonds geloven we in een samenleving waarin er plek is voor íedereen. Kansfonds wil nadrukkelijk thuisgeven voor de mensen die leven in bestaansonzekerheid. Daarom gaan we nog scherper kiezen voor projecten die daaraan bijdragen.  Uw project komt in...