Selecteer een pagina

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds is er voor mensen die om welke reden dan ook (tijdelijk) niet mee kunnen doen in de samenleving. Het Oranje Fonds ondersteunt sociale initiatieven om mensen te versterken.

Een donatie aanvragen voor een activiteit of project

Het Haags Groene Kruis Fonds biedt financiële ondersteuning voor eenmalige activiteiten en projecten voor de inwoners van Den Haag. Juist als het gaat om projecten in zorg en welzijn. Wilt u weten of uw activiteit in aanmerking kan komen voor een bijdrage? Bekijk...

Een donatie aanvragen voor uw jeugdinitiatief

KSJB stelt geld beschikbaar aan initiatieven voor kinderen en jongeren die door omstandigheden van persoonlijke aard in hun ontwikkeling ernstig worden bedreigd.  De aanvraag moet betrekking hebben op een project of activiteit voor kinderen of jongeren tot de...

Een donatie aanvragen voor een kleinschalig initiatief

Droomt u, net als wij, van een betere wereld? Een wereld waar iedereen recht heeft op kansen op een goed bestaan. Een wereld waarin respect is voor elkaar, voor elkaars geloof en achtergrond. Waarin we zorgen voor kwetsbare mensen en ons milieu. En heeft u een...

Nationaal Ouderenfonds

Het Nationaal Ouderenfonds is een landelijk goed doel. Samen met bedrijven en instanties, overheden, donateurs, ambassadeurs, vrijwilligers en medewerkers zetten we ons in voor hetzelfde doel: een samenleving waarin iedere oudere zijn of haar leven leidt zoals hij of...