Selecteer een pagina

Nationaal Ouderenfonds

Het Nationaal Ouderenfonds is een landelijk goed doel. Samen met bedrijven en instanties, overheden, donateurs, ambassadeurs, vrijwilligers en medewerkers zetten we ons in voor hetzelfde doel: een samenleving waarin iedere oudere zijn of haar leven leidt zoals hij of...

Een donatie aanvragen voor uw jeugdinitiatief

KSJB stelt geld beschikbaar aan initiatieven voor kinderen en jongeren die door omstandigheden van persoonlijke aard in hun ontwikkeling ernstig worden bedreigd.  De aanvraag moet betrekking hebben op een project of activiteit voor kinderen of jongeren tot de...

Een donatie aanvragen voor projecten rond ‘Thuisgeven’

Bij Kansfonds geloven we in een samenleving waarin er plek is voor íedereen. Kansfonds wil nadrukkelijk thuisgeven voor de mensen die leven in bestaansonzekerheid. Daarom gaan we nog scherper kiezen voor projecten die daaraan bijdragen.  Uw project komt in...

Een donatie aanvragen voor een maatschappelijk project

Stichtingen, verenigingen en sociale ondernemingen kunnen bij Fonds 1818 een donatie aanvragen voor hun maatschappelijke project.  Nog voordat je een aanvraag indient, hebben we een eerste belangrijke vraag: voldoet het plan van jouw organisatie aan onze...

Een donatie aanvragen voor een kleinschalig initiatief

Sammie’s Wereld steunt kleinschalige initiatieven in Den Haag waardoor kinderen mee kunnen doen. Of het nu gaat om een voetbal voor de wekelijkse voetbaltraining of voorleesboekjes voor de buurtkinderen.  Iedereen in Den Haag kan een aanvraag doen voor een...