Selecteer een pagina

Zelfstandig en zelfredzaam worden

Iedereen moet de kans krijgen zich te ontwikkelen en mee te doen in de samenleving. Iemand die niet wordt geaccepteerd, kan niet meedoen. Sarita zet zich in voor vrouwen. Zodat zij eigen keuzes kunnen maken en kansen krijgen.

NVR Nederlandse Vrouwen Raad

De Nederlandse Vrouwen Raad bundelt haar krachten met lidorganisaties om de positie van de vrouw te versterken. We zetten ons nationaal en internationaal hiervoor in. De NVR vertegenwoordigt als koepelorganisatie circa 1 miljoen vrouwen. Dat maakt de NVR een sterke...

ROC Mondriaan Taal+ school

De Taal+ school is er voor mensen die beter Nederlands willen leren spreken en begrijpen. Er worden ook rekenlessen, Engelse les en computerlessen gegeven. De Taal+ school is er voor mensen die geen inburgeringsplicht hebben. De Taal+ school biedt: Alfabetisering...

VluchtelingenWerk Nederland

VluchtelingenWerk Nederland begeleidt en coacht vluchtelingen, verzorgt spreekuren voor maatschappelijke en juridische vraagstukken en biedt ondersteuning bij de inburgering door maatschappelijke begeleiding. Daarnaast organiseert VluchtelingenWerk Nederland projecten...

Taalhuis Den Haag

Beter Nederlands leren? Kom naar het Taalhuis. U krijgt er advies en kunt er de Nederlandse taal oefenen op een computer. Het Taalhuis helpt u om de Nederlandse Taal beter te leren lezen, schrijven en spreken. Kom langs in het Taalhuis op de 2de verdieping van de...