Selecteer een pagina

Taalhuis Den Haag

Beter Nederlands leren? Kom naar het Taalhuis. U krijgt er advies en kunt er de Nederlandse taal oefenen op een computer. Het Taalhuis helpt u om de Nederlandse Taal beter te leren lezen, schrijven en spreken. Kom langs in het Taalhuis op de 2de verdieping van de...

VluchtelingenWerk Nederland

VluchtelingenWerk Nederland begeleidt en coacht vluchtelingen, verzorgt spreekuren voor maatschappelijke en juridische vraagstukken en biedt ondersteuning bij de inburgering door maatschappelijke begeleiding. Daarnaast organiseert VluchtelingenWerk Nederland projecten...

NVR Nederlandse Vrouwen Raad

De Nederlandse Vrouwen Raad bundelt haar krachten met lidorganisaties om de positie van de vrouw te versterken. We zetten ons nationaal en internationaal hiervoor in. De NVR vertegenwoordigt als koepelorganisatie circa 1 miljoen vrouwen. Dat maakt de NVR een sterke...

Stichting Ken je kracht

Stichting Ken je kracht biedt ondersteuning aan kwetsbare vrouwen in de samenleving. We leren vrouwen assertief te zijn en te streven naar zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Integratie vinden wij belangrijk. Wij vinden het belangrijk dat kwetsbare vrouwen uit alle...

Stichting VDZ Vooruitgang Door Zelfwerkzaamheid

De Stichting Vooruitgang Door Zelfwerkzaamheid VDZ biedt een helpende hand aan mensen in een achterstandspositie op weg naar zelfredzaamheid. VDZ verzorgt taallessen op verschillende locaties. VDZ is een gecertificeerd leerbedrijf en heeft het keurmerk Blik op...