Selecteer een pagina

Stek Protestantse stichting voor stad en kerk

STEK – voor stad en kerk – zet zich vanuit de actualiteit en kracht van het christelijk geloof in voor de verbetering van de sociale cohesie, leefbaarheid en vitaliteit van de stad. STEK heeft vele projecten, activiteiten en locaties in Den Haag. Voor...

IDHEM

IDHEM ondersteunt de Haagse EU-migranten bij het vergroten van hun zelfredzaamheid en integratie in de stad. Komt u uit midden- of oost Europa, woont u in Den Haag en heeft u behoefte aan gratis advies op het gebied van werken, wonen of gezondheid? Wilt u meer...

Gratis maaltijd uit de koelkast

Iedereen die dat nodig is kan een maaltijd uit de koelkast halen. De bakjes zijn bedoeld voor mensen die dak- of thuisloos zijn, die (tijdelijk) geen werk hebben, studenten, ouderen en anderen die het nodig hebben.  Er staan koelkasten in buurtcentra in alle...

Perspektief

Perspektief is er voor mensen, die voor korte of langere tijd opvang, begeleiding of ondersteuning nodig hebben. Perspektief staat klaar voor iedereen die hen nodig heeft. Mensen met psychiatrische problemen, mensen die geen dak boven hun hoofd hebben of mensen die te...

Impegno Den Haag

Impegno biedt tijdelijke ondersteuning aan mensen en gezinnen met ernstige psychische problemen. Impegno werkt met buurtteams. De teams in Den Haag bieden de volgende diensten: begeleiding behandeling voor volwassenen (18 t/m 64 jaar) groepsbehandeling huishoudelijke...