Selecteer een pagina

Online woonoverlast melden

Heeft u overlast van uw buren of andere mensen in uw buurt? Of is er sprake van overbewoning of illegale kamerverhuur? Komt u er samen niet uit? Geef het door aan het Meld- en Steunpunt Woonoverlast van de gemeente. Een medewerker van het Meld- en Steunpunt...

Meld- en Steunpunt Woonoverlast

Heeft u overlast van uw buren of anderen in uw woonomgeving? Bijvoorbeeld door burenruzie, geweld en intimidatie, geluidsoverlast, pesterijen, dierenoverlast, of vervuiling en verwaarlozing? Of door buren die hout stoken? Meld dit dan bij het Meld- en Steunpunt...

Overlast melden bij de woningbouwcorporatie

Heeft u overlast van uw buren of andere mensen in uw buurt en huurt u van Haag Wonen? Komt u er samen niet uit? Dan kunt u woonoverlast bij de corporatie melden. Zij handelt de woonoverlast zelf af. Meld de overlast via het online formulier.Voor...

Overlast melden bij de woningbouwcorporatie

Heeft u overlast van uw buren of andere mensen in uw buurt en huurt u van Staedion? Komt u er samen niet uit? Dan kunt u woonoverlast bij de corporatie melden. Zij handelt de woonoverlast zelf af. Meld de overlast via het contactformulier. Voor wie?...

Overlast melden bij de woningbouwcorporatie

Heeft u overlast van uw buren of andere mensen in uw buurt en huurt u van Wooninvest? Komt u er samen niet uit? Dan kunt u woonoverlast bij de corporatie melden. Zij handelt de woonoverlast zelf af. Meld de overlast via het online formulier.Voor...