Selecteer een pagina

Voorlichting geven over borstkanker

In veel culturen wordt er niet openlijk gepraat over borstkanker. Daarnaast spreken en lezen vrouwen uit andere culturen soms niet goed Nederlands, waardoor zij belangrijke medische informatie niet begrijpen. Mammarosa is er voor deze vrouwen. Helaas kan Mammarosa...

Lotgenotengroep borstkanker

Elke donderdag (niet in de schoolvakanties) komt de lotgenotengroep bijeen bij Yasmin in Centrum. De groep ontmoet elkaar om te praten en samen te lunchen. Mammarosa is er voor vrouwen met borstkanker die niet goed Nederlands lezen, spreken en/of...

Inloopspreekuur borstkanker

Elke week is er een Inloopspreekuur bij de Rubenshoek voor anderstalige en laaggeletterde vrouwen met borstkanker, hun familie en ander betrokkenen. U hoeft geen afspraak te maken. U kunt zich aanmelden bij de balie van de Rubenshoek of telefonisch bij Mammarosa. Voor...

Wandelen met lotgenoten

Iedere maand organiseert Mammarosa een wandeling voor anderstalige vrouwen die borstkanker hebben (gehad). De wandeling is ook voor familie en vrienden. U wandelt in en om Den Haag. Verzamelen in de hal van Station Den Haag Centraal om 9.45 uur.    Voor...