Selecteer een pagina

Henriëlla Zorg

Gaat het huishouden u zelf niet meer goed af? Heeft u zorg nodig na een ziekenhuisopname? Heeft u begeleiding nodig om de regie op uw leven weer in eigen handen te krijgen? Henriëlla Zorg is er voor u! Wij vinden het belangrijk dat al u zo lang mogelijk op een...

Begeleid wonen met anderen

Bij beschermd wonen woont u samen met andere bewoners in een huis. Er is altijd een medewerker van Anton Constandse aanwezig of in de buurt op wie u kunt terugvallen. U krijgt de ondersteuning die aansluit op uw behoeftes en mogelijkheden. Bijvoorbeeld samen...

Wonen in een appartement met zorg en begeleiding

In Aves wonen mensen met een lichamelijke beperking of nah in een eigen appartement. Vanuit het steunpunt op de begane grond ondersteunen de begeleiders 24 uur per dag de cliënten in de woonlocatie. Naast de ondersteuning van de begeleiders in hun eigen...

Wonen in een appartement met zorg en begeleiding

In Gelderhof wonen mensen met een lichamelijke beperking en/of niet-aangeboren hersenletsel. U woont in uw eigen appartement en krijgt zorg en begeleiding. Het kan gaan om begeleding, adl-verzorging en/of huishoudelijke hulp.  Gelderhof is gevestigd op de begane...

Perspektief

Perspektief is er voor mensen, die voor korte of langere tijd opvang, begeleiding of ondersteuning nodig hebben. Perspektief staat klaar voor iedereen die hen nodig heeft. Mensen met psychiatrische problemen, mensen die geen dak boven hun hoofd hebben of mensen die te...