Selecteer een pagina

PAS Personen uit het Autisme Spectrum

PAS is een onafhankelijke belangenvereniging voor volwassenen met autisme (ASS) of een vermoeden hiervan. PAS organiseert op verschillende locaties in het land open contactdagen en besloten gespreksgroepen. We behartigen belangen door te participeren in...

MIND Belangenbehartiging bij psychische problemen

MIND is hét aanspreekpunt in Nederland voor maatschappelijke en individuele vragen over psychische gezondheid. MIND vormt met haar achterban een brede beweging en geeft een stem aan alle mensen die te maken hebben met psychische problemen. Wij werken samen met...

Voorall

Voorall werkt voor Hagenaars met een beperking en/of met een chronische ziekte. Voor al die mensen is zij een spreekbuis. Voorall verspreidt zijn kennis en geeft die door aan iedereen die er iets aan kan hebben. ONbeperkt Haags, online platform voor en...

CP Nederland

CP Nederland is de vereniging voor mensen met cerebrale parese (CP).  Maar CP Nederland is ook van en voor ouders, broers en zussen, opa’s en oma’s, vrienden en partners. Via de website kunnen mensen met CP en ouders van een kind met CP...

PCOB Den Haag

De PCOB-Afdeling Den Haag komt op voor de oudere bewoners van Den Haag.PCOB organiseert ledenvergaderingen en andere samenkomsten. De vrijwillige ouderenadviseurs helpen leden bij hun financiële administratie. Leden betalen contributie.