Selecteer een pagina

PCOB Den Haag

De PCOB-Afdeling Den Haag komt op voor de oudere bewoners van Den Haag.PCOB organiseert ledenvergaderingen en andere samenkomsten. De vrijwillige ouderenadviseurs helpen leden bij hun financiële administratie. Leden betalen contributie.

EMB Nederland

EMB Nederland is de vereniging van mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB), hun ouders, familie en mantelzorgers. We streven naar een optimale zorg voor mensen met EMB. EMB Nederland draagt bij en denkt mee bij het realiseren van oplossingen.

SBH Nederland

Leven met spina bifida en/of hydrocephalus kan niet alleen. De vereniging Spina Bifida en Hydrocephalus (SBH) Nederland is daarom ook van en voor ouders, broers en zussen, opa’s en oma’s, vrienden en partners.  ‘Ervaringskennis’ is onze...

Voorall

Voorall werkt voor Hagenaars met een beperking en/of met een chronische ziekte. Voor al die mensen is zij een spreekbuis. Voorall verspreidt zijn kennis en geeft die door aan iedereen die er iets aan kan hebben. ONbeperkt Haags, online platform voor en door mensen met...