Selecteer een pagina

Laag inkomen

Rondkomen van een minimuminkomen is niet altijd makkelijk. De gemeente probeert er met speciale regelingen voor te zorgen dat iedere inwoner kan blijven meedoen aan de samenleving. Ongeacht zijn of haar inkomen.  Los van de gemeente zijn er ook organisaties waar...

Stichting Veli

Stuichting Veli is een ervaren team van sociale hulpverleners gericht op de aanpak en bestrijding van armoede onder sociaal zwakkeren en groepen die in armoede leven. U kunt bij Stichting Veli terecht voor het maatschappelijk spreekuur, maar ook kunt u 2 keer per week...

Ooievaarsregelingen Gemeente Den Haag

Mensen met een laag inkomen hebben vaak recht op speciale regelingen. We noemen ze Ooievaarsregelingen.   Er zijn Ooievaarsregelingen voor iedereen met een laag inkomen, en speciale regelingen voor mensen met kinderen, langdurig zieken en mensen met een beperking...

Korting op maaltijden bij zorginstellingen

Bij sommige zorginstellingen eet u met korting met uw Ooievaarspas. Het maakt niet uit of u de maaltijd laat bezorgen of eet bij de zorginstelling. Hagenaars vanaf 65 jaar, gehandicapten en chronisch zieken met een Ooievaarspas, krijgen op vertoon van hun pas €...

Kwijtsgelding gemeentelijke belastingen aanvragen

De gemeente stuurt u ieder jaar in februari het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Daarop staat wat u als eigenaar of huurder van een woning of bedrijfspand aan belasting moet betalen. Heeft u een laag inkomen en geen vermogen? Vraag kwijtschelding aan van...